ELEMENTİN TANIMI ,ÖZELLİKLERİ VE MADDEDEKİ DEĞİŞİMLER

ELEMENTLER
Aynı cins atomlardan meydana gelen saf maddelere element denir.

Elementlerin özellikleri
Saf ve homojen maddelerdir
En küçük yapı taşları atomdur.
Kimyasal ve fiziksel yollarla daha basit parçalara ayrıştırılamaz.
Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.
Sabit öz kütleleri vardır.
Homojendir.
Elementler sembollerle gösterilir.
Tabiatta oda sıcaklığında üç halde bulunur( katı sıvı gaz )

Elementlerin Sınıflandırılması

Metaller

Tabiatta atomik halde bulunur.
Genellikle yüzeyi parlak görünüşlüdür.
Levha ve tel haline getirilebilir.
Isı ve elektrik akımını iletir.
Oda sıcaklığında hepsi katıdır. (cıva hariç)

Ametaller
Yüzeyleri parlak görünüşlü değil, mattır.
Genellikle erime noktası düşüktür.
Katı olan ametaller tel ve levha hâline getirilemez. Kırılgandır.
Tabiatta oda sıcaklığında üç halde de bulunur. (Klor gaz, brom sıvı, iyot katıdır.)
Elektrik akımını iletmez. (Karbonun bir allotropu olan grafit hariç)

Soy gazlar
He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn elementleri soy gazdır.
Soy gazlar son yörüngesinde maksimum sayıda elektron bulundurur. Bu sayı helyum için 2, diğer beş soy gaz için 8 dir.
Soy gazlar nötr atomlar olarak kalmayı tercih ederler. Elektron almaz, vermez ve ortaklaşmazlar

ELEMENT

Antik dönemdeki eski yunan filozoflarının bir bölümü maddenin  sınırsız olarak bölünebileceğini kabul ederken ,kimileri de atomlarına kadar parçalanabileceğini ileri sürmüştür.

ANTİK DÖNEMDE ELEMENT YORUMU

 MÖ V  yüzyılda  Leucippus ve Democritus  maddenin  sonsuz küçük  parçalara  ayrılamayacağını ileri sürdüler.onlar ,bir madde daha küçük  parçalara bölünmeye devam  edilirse ,en sonunda atom adı verilen  ve bölünmeyen  taneciklerin  meydana  geleceğine inanıyorlardı.

Aristoteles’in  maddenin yapısına ilişkin  teorisi  ise, ‘’ çevremizde  gördüğümüz her şey  dört  elementten  oluşmuştur.

 HAVA – SU- TOPRAK- ATEŞ

Ayrıca  maddenin sıcak, soğuk,ıslak, kuru  olmak üzere dört özelliği  vardı.bu elementlerden  biri bir diğerine dönüşebilmekte  ve dönüşüm sırasında özelli de değişmektedir.örneğin ,sıcak soğuğa  dönüşürse  suyun  da havaya dönüşmesi gerekiyordu.

Aristoteles hava ,su , toprak ve ateşi element olarak tanımlamıştı . fakat onun yanlış olan bu görüşü tamamen düşünceye dayalıydı ve hiçbir  denel gerçekçilik  temeline oturmuyordu.

 

RÖNESANS DÖNEMİNDE ELEMENT YORUMU

Düşünce ile deneyi  birleştiren  ve  deneyi önceleyen  Rönesans bilim adamlarından

ROBERT BOYLE  elementi  maddenin parçalanmayan yapıtaşları  olarak tanımladı.ilk kez  kimyasal bileşimler ile basit karışımlar arasında ayrım yapmış , kimyasal birleşmelerde özelliklerin tümüyle değiştiğini ,basit karışımlarda ise böyle değişmeler olmadığını söylemiştir.

BOYLE ‘A göre

-         Element bir özellik değil ,kendinden başka maddelere  ayrılmayan bir madedir.

-         Tüm  bileşikler elementlerin birleşmesinden  oluşurlar

MODERN ELEMENT TANIMI

ELEMENTLER

-         Aynı cins atomlardan ya da aynı cins atomların oluşturduğu  moleküllerden oluşurlar.

-         Saf maddedirler

-         Hal değişim sıcaklıkları  dışında  homojendirler .

-         Belirli erime ve kaynama  noktası , yoğunluk  gibi özellikleri vardır.

-         Erime ve kaynama süresince  sıcaklıkları sabittir  ( saf maddelerin hal değişimi )

-         Fiziksel ve kimyasal yollarla kendinden  farklı  özelliklerde daha basit maddelere ayrışmazlar .

-         Sembollerle gösterilirler

-         Elemneti oluşturan  en küçük tanecik atom olabileceği gibi  molekül de olabilir.

    
FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞME

FİZİKSEL DEĞİŞİM
 Maddelerin fiziksel özelliklerinde(dış görünüşünde) meydana gelen değişimlere denir.
maddenin kimyasal yapısı dolayısı ile formülü değişmez.
   örnek :    1.-maddenin hal değişimleri  erime ,donma
                   2.- toz haline gelme,kırılma 
 KİMYASAL DEĞİŞME 
Bir  maddenin iç yapısında (molekül yapısında) meydana gelen değişime denir.
  örnek     1.-  yanma olayları
                   2.-  radoyoaktif değişim

MADDENİN ORTAK VE AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

* ORTAK ÖZELLİKLER
   -KÜTLE
  - HACİM
  - EYLEMSİZLİK
 -TANECİKLİ YAPI

*AYIRT EDİCİ  ÖZELLİKLER

- ÖZKÜTLE
- ÇÖZÜNÜRLÜK
- ÖZISI
- ERİME NOKTASI
- DONMA NOKTASI
- KAYNAMA NOKTASI
- YOĞUNLAŞMA NOKTASI
- GENLEŞME KATSAYISI
- ESNEKLİK KATSAYISI                  

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !